Konference „Nové přístupy k historii židů v komunismu“

23.–25. května 2017
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Foto: Soukromý archiv Harryho Farkaše
Foto: Soukromý archiv Harryho Farkaše

Zkušenost židů v komunistických režimech střední a východní Evropy je už od 50. let 20. století žhavě diskutovaným tématem. Většina prací se soustředila na vztah mezi režimem a židy v něm žijícími a na roli židů v komunistických a socialistických hnutích a na politické události spojené s vzestupem antisemitismu a emigrace. Až zhruba v posledních deseti letech můžeme pozorovat obrat ke komplexnějším pohledům na židovskou zkušenost v komunistických režimech. Jedním z cílů konference tak je nastartovat dialog mezi vědci a vědkyněmi zabývajícími se židy v Sovětském svazu a těmi, kteří studují židovskou historii v prosovětských režimech střední a východní Evropy, neboť zde z různých důvodů až dosud příliš neexistovala spolupráce mezi těmito dvěma badatelskými skupinami, ač jsou jejich témata propojená. Dalším cílem konference je poskytnout mladým vědcům a vědkyním z Evropy (zejména Evropy střední a východní) fórum, kde mohou prodiskutovat své projekty se špičkovými odborníky a odbornicemi z oboru.

Web konference
Fotogalerie z konference

Leave a Reply