Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“

17.–21. května 2017
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Jubilejní 25. ročník mezinárodní konference „Philosophy and Social Science“ s účastí více než 150 zahraničních účastníků. Letošní ročník bude zaměřen na téma globálních konfliktů a lokálních souvislostí, což umožní prezentaci a diskusi této výzkumné oblasti a rovněž provázání mezinárodní kooperace.

Program konference (PDF)
Videozáznam z konference (YouTube, 20 videí)

Leave a Reply