Druhý workshop na téma Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

15. června 2017 od 14:00
Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1

chinaWorkshop se na dané téma zaměřil v rámci výzkumu v oblasti čínského myšlení, kultury, státnosti a politiky na základě primárních pramenů v návaznosti na zavedenou profilaci i metodologii české orientalistiky. Výzkum je přínosem ke zkoumání problematiky čínského kontextu i obecného teoretického a metodologického rámce z hlediska moderní historie, politologie, mediálních studií a komunikace, a lingvistiky.

Program (PDF)

Leave a Reply