Vychází nová kniha „Riziková společnost a globální ohrožení“

Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Slon, 2017. 370 stran.

pisma prevod zkouska.qxdKniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale v globálním měřítku také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa.

Leave a Reply