Seminář „Idea globálních dějin filosofie: principy a zkušenosti“

29. 11. 2017 od 15:00
Akademické konferenční centrum  AV ČR
Husova 4a, Praha 1

gunnar-skirbekk
Foto: Hilde K. Kvalvaag

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na seminář na téma The Idea of a Global History of Philosophy: Principles and experience, na němž promluví Prof. Gunnar Skirbekk, emeritní profesor filosofie na Univerzitě v Bergenu.

Po přednášce bude následovat diskuse.

Leave a Reply