Konference „Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů“

14.–15. listopadu 2017 
Informační centrum OSN v Praze
a Akademické konferenční centrum AV ČR


Konferenci o udržitelném rozvoji organizuje Centrum globálních studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s Oddělením Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrem OSN v ČR, pod záštitou UNESCO, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21. Na akci vystoupí přednášející z České republiky a Slovenské republiky.

Leave a Reply