Workshop „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“

27. listopadu 2017 od 9:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a vznik nejrůznějších iniciativ, které se snaží na environmentální změny odpovědět. Jak na globální environmentální problémy reagují lidé v různých částech světa? Jaké vyvíjejí individuální a kolektivní strategie? Lze se při řešení ekologické krize inspirovat tradičními modely soužití s přírodou z rozvojových zemí?

Interdisciplinární konference se zaměří na téma sociálních a ekologických hnutí, politik či komunit v Česku i ve světě. Bude zkoumat, jak se díky globálním změnám proměňují hodnoty, životní styl obyvatel planety, ale také instituce a socioekonomická uspořádání. Zaměří se na iniciativy, které dávají do souvislosti globální problémy a navrhují způsoby, jak je glokálně řešit pomocí moderních i tradičních znalostí.

Program včetně abstraktů
Program k tisku (PDF)
Abstrakty příspěvků (PDF)

Fotogalerie

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma na marta.kolarova@soc.cas.cz.

Občerstvení zajištěno.

Leave a Reply