Kolokvium „Bezpečnost a její cena“

24. listopadu 2017 od 9:30 do 12:30
Zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
Praha 1, Husova 4

V současné době se stáváme svědky nejrůznějších hrozeb (ekonomických a environmentálních) a bezpečnostních rizik (domácí a mezinárodní terorismus, vojenské konflikty), jejichž zdroje a důsledky překračují hranice států a jejichž řešení či prevence, pokud je vůbec možná, má za následek opatření omezující soukromí jednotlivce a nárůst nákladů z veřejných rozpočtů. Proto se se stále větší naléhavostí nabízí otázka, kolik bezpečnosti a ochrany potřebují současné společnosti, a za jakou cenu (ekonomickou a společenskou). Od vlád se očekává, že budou schopny ochránit své občany před hrozbami a riziky nejrůznějšího druhu, postarat se o jejich bezpečnost, a udržet velmi křehkou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ke spokojenosti občanů. Tato očekávání také souvisí s percepcí role vlády ze strany jednotlivce, kterou ovlivňuje řada faktorů.
Kromě teoretických konceptů budou diskutovány také konkrétní příklady dilematu mezi svobodou a bezpečností.

Kontakt: Zdenka Mansfeldová (zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz)

Program (PDF)
Prezentace (PDF)

Leave a Reply