Mezinárodní konference „Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů“

8. prosince 2017 od 9:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost 205
Národní 3, Praha 1

Jak válečné konflikty v oblasti Blízkého východu ovlivnily životy tamních žen a změnily jejich tradiční společenské role? Kromě obecné analýzy následků konfliktu ve formě násilí spáchaného na ženách se konference zaměří zejména na nové role, které ženy v důsledku války byly nuceny přijmout a které byly do té doby výsadou mužů, jako například ekonomická podpora rodiny, účast v přímém boji, apod.  Výzkum chce poopravit běžné nazírání na blízkovýchodní ženy jakožto pasivní bytosti podřazené mužům a rozbít předsudky o tom, že ženy ve válečných konfliktech jsou pouhými obětmi násilí.

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

„Jádrem sexuálního obtěžování je moc“ – rozhovor  s Cynthií Enloe v příloze LN Česká pozice
— strana 1
— strana 2

Leave a Reply