Seminář „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové a konfliktní éře“

12. prosince 2017 od 16:30
Filosofická fakulta UK, Celetná 20, Praha 1
3. patro, místnost č. 331

Globální ekonomická a sociální krize zaznamenaná koncem předchozího desetiletí přinesla pokračující intenzivní zájem mezinárodních organizací o problematiku celoživotního vzdělávání a učení s tím, že na trendy z přelomu 20. a 21. století je někdy navazováno plynule, jindy se objevují nová témata a přístupy. Seminář se zaměří na právě dokončenou interdisciplinárně zaměřenou knihu Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky: Lidský rozvoj v (post)krizové a konfliktní éře (vydavatelství FF UK 2018), která přináší jednak kritickou analýzu aktuálních vzdělávacích politik EU, UNESCO, OECD a Světové banky, jednak analýzu některých přístupů, které měly a mají vliv na pojetí vzdělávacích politik. Autorský kolektiv knihy tvoří odbornice a odborníci z Portugalska, Dánska, Itálie, Německa a České republiky.

Leave a Reply