Mezinárodní kolokvium „Důsledky etnografie: Poznání násilí skrze sebe sama a jeho následky“

31. ledna 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Jak tvrdí Sherry Ortner, etnografie ve své minimální definici je „pokusem pochopit jiný svět života použitím svého já v největší možné míře jako nástroje poznání.“ Těžko pak překvapí, že etnografický výzkum mezi lidmi, kteří prožili násilnou zkušenost (ať už vojenskou, komunitní, domácí, sexuální, na sobě samém či jinou), má na badatele velký vliv. Tento vliv se, vzhledem k povaze etnografie, poté přenáší do problémů, které jsou zároveň osobní i epistemologické. Důsledky pro etnograficky obeznámenou osobu přesahují oblast pocitů empatie s účastníky výzkumu i čas a místo terénního výzkumu. V tomto kolokvium bychom se chtěli věnovat metodologickým otázkám spojeným s etnografickým poznáním násilí, jako například problematice mlčení obětí, traumatu z výzkumu, potřebám zkoumaných, či strachu a hrozbám ze strany úřadů či samotných původců násilí.

Prosíme, registrujte se do 19. ledna zde.

Program (PDF)

Leave a Reply