Mezinárodní konference „Je možné překonat rozpory mezi Ruskem a Evropou?“

24. dubna 2018 od 9:00
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Vztahy mezi Ruskem a Evropou procházely v posledních stoletích bouřlivými proměnami. Během 19. století docházelo mezi západními státy a Ruskem k intenzivním kontaktům, vzájemná znalost a pochopení však bylo velice nízké. To se začalo pomalu měnit až počátkem minulého století. Výraznou stopu v tomto ohledu zanechal T. G. Masaryk se svou trilogií „Rusko a Evropa“. V důsledku Říjnové revoluce vznikla celá řada nových rozporů. Po rozpadu SSSR panovalo silné přesvědčení, že se vztahy mezi Západem a Ruskem konečně normalizují. Bohužel platí pravý opak. Co by mohlo přinést žádoucí obrat? A mohou být rozpory mezi Ruskem a Evropou vůbec překonány? Na konferenci budou na tyto otázky hledat odpovědi odborníci z Ruska i Evropy.

Hlavní řečnice:

  • Oxana Gaman-Golutvina, Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě
  • Ljudmila Iljičeva, Ruská akademie národního hospodářství a veřejné správy při úřadu prezidenta RF

Počet účastníků je omezen. Pro registraci nás prosím do 20. dubna 2018 kontaktujte na adrese voracek@hiu.cas.cz.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Ruským národním zájmem je zabránit nukleární válce, tvrdí moskevská politoložka Gaman-Golutvinová – rozhovor na webu E15.cz
Geopolitický konflikt může vést k nalezení geopolitického kompromisu – článek v Haló novinách

Leave a Reply