Konference „Paměť napříč železnou oponou během studené války“

3.–4. září 2018
Institute for the Public Understanding of the Past
University of York

Jak studená válka ovlivnila interpretace holokaustu? Konference Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory se snaží najít nové cesty k pochopení paměti holokaustu a jeho připomínání. Zajímá se, jak se rozdílné a často protichůdné narativy minulosti formovaly navzájem, jak marginalizované hlasy cílily na ovlivnění veřejného chápání minulosti, a jak státní a nestátní aktéři vyjednávali kulturní reprezentace holokaustu. Hledá komparativní a transnacionální porozumění, které překonává rozdíly z doby studené války. Spojením vědců zabývajících se různými regiony a umožněním debaty mezi badateli z východní a západní Evropy otevírá příležitosti pro nové perspektivy oborů paměti holokaustu i kulturních dějin studené války.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

Leave a Reply