Workshop s představením knihy „Kritika arabského rozumu. Úvod“

20. září 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na workshop s představením právě vydané knihy Muhammad ‘Ábid al-Džábirí: Kritika arabského rozumu. Úvod (Praha: nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, 2018)

Pozvánka (PDF)

Své příspěvky přednesou:

  • Marek Hrubec: Muhammad al-Džábirí v globálním kontextu současné filosofie
  • Zora Hesová: Muhammad al-Džábirí a boj o racionalitu v arabském myšlení
  • Bronislav Ostřanský: Muhammad al-Džábirí a (re)interpretace odkazu minulosti
  • Magdalena Vitásková: Odborná terminologie v knize Kritika arabského rozumu: problematika přepisu a překladu

Foto 1
Foto 2

Leave a Reply