Nová kniha Stanislava Broučka o vietnamské menšině

obalka-final-nahledKniha se zaměřuje na vietnamské etnikum, jež se v České republice formuje od r. 1956. Patří zde k nejpočetnějším novodobým imigračním skupinám. Výzkum sleduje uchovávání etnické specifiky především v rodinném životě a zároveň postupující integrační snahy v podnikatelských aktivitách. Zachycuje tak dvě protichůdné tendence: 1. přetrvávající etnickou a společenskou izolaci vůči většinovému obyvatelstvu, 2. nutnost otevřené praktické komunikace v oblasti podnikání. Výsledkem etnologického výzkumu je kniha v anglickém jazyce analyzující vedle těchto tendencí také migrační pohyby vietnamského etnika mezi Vietnamem a českými zeměmi a také popis vývoje vietnamského etnika v České do současnosti, kdy Vietnamci byli uznáni za národnostní menšinu.

Stanislav Brouček, The Visible and Invisible Vietnamese in the Czech Republic. The Problems of Adaptation of the Modern-Day Ethnic Group in the Local Environment of the Czech Majority. Datum vydání knihy: listopad 2016.

Obálka knihy (PDF)

Leave a Reply