Seminář „Smysl Eurasie: Anglofonní antropologové objevují světové dějiny“

5. dubna 2017 od 15:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

chris_hann
Foto: http://www.eth.mpg.de

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Vás zve na seminář „Smysl Eurasie: Anglofonní antropologové objevují světové dějiny“, na němž vystoupí prof. Chris Hann (Max Planck Institut für ethnologische Forschung, Halle, Německo).

Antropologie se vyvinula v 19. století jako holistická věda zabývající se „přírodními národy“ (Naturvölker) a byla naukou důsledně evoluční. Ve století dvacátém vedla disciplinární specializace a důraz na terénní výzkum v podání Malinowskiho a Boase většinu sociálně-kulturních antropologů k tomu, že soustředili své úsilí na synchronní zkoumání s malou nebo vůbec žádnou historickou hloubkou. Postupně byly do kompetencí této disciplíny včleněny i „kulturní národy“ (Kulturvölker) Asie a Evropy, a v posledních desetiletích 20. století se několik vědců snažilo oživit starší agendu. Například Eric Wolf byl ovlivněn marxismem a teorií světových systémů, Jack Goody Childeovou archeologií, a Ernest Gellner sepsal elegantní filosofické dějiny, které upřednostňovaly poznání. Ve 21. století nabídl David Graeber anarchistickou perspektivu ve své knize „Dluh: prvních 5000 let“. S pomocí těchto příkladů si ukážeme, že jedna z cest, jak mohou antropologové obnovit svůj vztah s „velkým obrazem“ globálních dějin je zdůraznit společné rysy dominantních eurasijských civilizací od doby bronzové. V dalším kroku se podíváme na to, že rozpoznávání jednoty v této eurasijské civilizační rozmanitosti je mnohem více než jen pouhým starožitnickým cvičením.

Leave a Reply