Seminář „Co se děje s občanstvím v Brazílii?“

18. května 2017 od 17:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

emil-sobottka
foto: Brecha.com.uy

Zveme Vás na Čtvrteční sociologický seminář pořádaný Sociologickým ústavem AV ČR, na němž vystoupí Prof. Dr. Emil A. Sobottka, předseda Brazilské sociologické asociace, profesor sociologie na PUCRS univerzitě v Porto Alegre a spolušéfredaktor sociálněvědního časopisu Civitas, s přednáškou na téma „Co se děje s občanstvím v Brazílii?“.

Pokud chápeme občanství jako status, který uděluje politické společenství svým členům, a pokud předpokládáme, že pospolitost může tento status obohatit mnoha různými způsoby, zkoumání vývoje občanství v zemi nám umožňuje poznat mnohé z jeho politického a společenského života. V Brazílii zpravidla autoritářské vlády rozšířily sociální práva, avšak omezily práva občanská a politická. Kvůli tomu se občanství v této zemi vyvíjelo odlišně od klasických případů popsaných v literatuře. Ústava z roku 1988 konečně přinesla významné a vyvážené obohacení občanského statusu. Po parlamentním převratu v roce 2016 se však občanství začalo rychle vyprazdňovat s oklešťováním sociálních práv, aniž by to významněji ovlivnilo jeho ostatní dimenze. Přednáška bude analyzovat právě tuto trajekorii.

Leave a Reply