Glokální/globální právní pluralismus

Řešitel aktivity:
prof. dr. George Pavlakos, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

Výzkumná aktivita analyzuje globální právo optikou právního pluralismu. Tým právních vědců, politických teorietiků, odborníků na tzv. socio-legal studies a právních antropologů bude na workshopu analyzovat míru plurality globálního právního pluralismu – a to jak v rovině teoretické, tak v rovině aktuálních rozhodnutí soudů. Zejména se soustředí na dynamiku, s jakou vznikají nové subjekty práva tzv. actants. Bude uspořádán jeden mezinárodní workshop, na kterém vystoupí zahraniční odborníci v interakci s místní interdisciplinární akademickou komunitou. Vybrané poznatky z workshopu budou poté publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Vedle těchto výstupů dojde k aktivizaci a prohloubení výzkumu těchto témat v českém akademickém prostředí.