Kritická suicidologie s přispěním k antropologii sebevraždy

Řešitel aktivity:
Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. (Etnologický ústav AV ČR)

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. se díky několikaletým aktivitám Luďka Brože stal jedním z významných pracovišť zabývajících se suicidologií na poli z pohledu sociální antropologie. Interdisciplinární téma i díky pražským iniciativám získalo nové dynamické podněty a komunikační platformy, které jsou i mediálně zajímavé. Je tudíž nanejvýš důležité zájem o spolupráci v této subdisciplíně udržet. Luděk Brož naváže na úspěšnou konferenci k etablování kritické suicidologie s přispěním antropologie sebevraždy, která se konala v roce 2016 v Praze. Jeho aktivita bude pokračovat v příštím roce zahraniční konferencí (Kanada nebo UK), kde bude spoluorganizátorem.