Migrace Čechů do zahraničí a krajanská návratová politika

Řešitel aktivity:
PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (Etnologický ústav AV ČR)

Výsledkem aktivity bude kolektivní publikace o současných migracích Čechů do zahraničí a o krajanské a návratové politice, která vznikne na výsledků konference uspořádané s výborem pro krajany Senátu Parlamentu ČR. Konference bude mít odborný charakter a může participovat jakýkoli partner zabývající se krajany. Konference se zúčastní jednotlivé resorty vlády ČR a zástupci krajanských organizací. Výsledky jejich diskuse budou podkladem pro odborné články a studie. V publikaci tak dostanou hlas krajané, státní správa i vědecká obec.