Migrační problematika: časopis Český lid

Řešitel aktivity:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (Etnologický ústav AV ČR)

Migrační a integrační tematika je v současné době významným tématem, které s průmětem globálního a lokálního souvisí. Český lid k tomuto tématu připraví text, jehož překlad bude hrazen ze Strategií a který též bude na webových stránkách Strategií, vedle Českého lidu uveřejněn.