Vietnamci a vietnamské stravování

Řešitel aktivity:
Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR)

Publikace zaměřená na téma Vietnamců a některch jejich činností v pražském prostředí, které spojují širší skupiny obyvatel Prahy a jejích návštěvníků, vznikne na základě dat, která byla shromážděny výzkumem v rámci projektu realizovaném v Etnologickém ústavu AV ČR. Publikace čtenáře seznámí s prvními počátky podnikání u nás žijících Vietnamců v oblasti gastronomie, objasní, jak souvisí boom zájmu o vietnamskou gastronomii s každodenním multikulturalismem a proměnou městského prostoru. Ukáže, jak nabídka vietnamské kuchyně servírované v ČR odráží geopolitické rozdělení světa a jej rozrušující globalizaci a prodiskutuje nejnovější podoby česko-vietnamských interakcí v oblasti stravování.