Vznik a proměny globálního konstitucionalismu

Řešitel aktivity:
Marco Goldoni, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

Výzkumná aktivita se zabývá dynamikou proměn konstitucionalizace a právní regulace obecně. Konkrétně zaměřuje na zkoumání vzniku hybridních sítí a jejich postupnou legalizaci a jejich dopadu na globální právo. Dynamiku proměny práva zkoumá optikou tzv. „actor-network theory“ s ohledem na poznatky „theory of social differentiation“. Mezinárodní a interdispciplinární charakter tématu se odráží i ve způsobu řešení výzkumného projektu. Bude uspořádán jeden mezinárodní workshop, na kterém vystoupí zahraniční odborníci v interakci s místní interdisciplinární akademickou komunitou. Vybrané poznatky z workshopu budou poté publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Vedle těchto výstupů dojde k aktivizaci a prohloubení výzkumu těchto témat v českém akademickém prostředí.