Vznik globálních subjektů

Řešitel aktivity:
Mariano Croce, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměří otázky sexuality a migrace a bude zabývat technikami, kterými právo disponuje při tvorbě právních kategorií, které následně rozhodují o tom, které formy subjektivity jsou považovány za právně konformní a tudíž společensky uznávané a přijímané. Specificky se zaměří na otázky tzv. homonacionalismu a způsoby jakým se právo vypořádává s mezinárodním porušováním lidských práv a normalizací jeho subjektů. Bude uspořádán jeden mezinárodní workshop, na kterém vystoupí zahraniční odborníci v interakci s místní interdisciplinární akademickou komunitou. Vybrané poznatky z workshopu budou poté publikovány v prestižních zahraničních časopisech. Vedle těchto výstupů dojde k aktivizaci a prohloubení výzkumu těchto témat v českém akademickém prostředí.