Mezinárodní konference: Dynamics of Power: Political, Sociocultural, Religious, and Economic Structures in Past & Present Amdo

Řešitelka aktivity:
Dr. Jarmila Ptáčková (Orientální ústav AV ČR)

Konference zdůrazňuje interdisciplinární pojetí moci. Zatímco definice „moci“ jsou podobně všudypřítomné a problematické jako definice „kultury“, sociopolitický teoretik Steven Lukes si všiml, že „moc“ přesahuje klasické definice moci jako schopnosti dosáhnout výsledků. Moc je také schopností omezit rozsah rozhodovacích procesů, včetně vědomého „nerozhodování“ (potlačování odlišných hlasů), stejně jako schopnost tvarovat lidské vnímání a preference za účelem legitimizace vlastní agendy. Naopak John Friedmann předpovídá z-moc-nění jako alternativní formy rozvoje subalterních skupin, založené na chápání moci jako transformativní kapacity. To může zahrnovat kreativní adaptace a strategické přesuny dominantních názorů pro subalterní záměry. Součástí čínského vládnutí byl dlouho pojem rozvoje-jako-moci, a to nejen od nástupu „holistického rozvoje“ (čínsky quanmian fazhan). Je to však také hlavní příklad složitostí a rozporů mocenské dynamiky.

Fotogalerie