Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

Řešitel aktivity:
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Tato interdisciplinární a kolaborativní výzkumná činnost se zabývá tématem ideologie, propagandy a politického diskurzu v soudobé Číně s důrazem na období předsednictví Xi Jinpinga od roku 2012. Tato problematika je kromě vnitřního čínského kontextu důležitá zejména pro zkoumání zahraniční politiky Číny a jejích vazeb na domácí autoritářský systém. Navzdory globální důležitosti není toto téma v mezinárodním prostředí dostatečně zkoumáno. Projekt se snaží částečně pokrýt aktuální potřebu, zároveň svým bádáním v oblasti čínského myšlení, kultury, státnosti a politiky na základě primárních pramenů navazuje na zavedenou tematickou profilaci i metodologii české orientalistiky. Kromě přínosu ke zkoumání problematiky čínského kontextu usiluje i o obecný teoretický a metodologický přínos v poznání ideologie a propagandy v autoritářských režimech a její role při adaptaci autoritářských režimů z hlediska moderní historie, politologie, mediálních studií a komunikace, a lingvistiky.