K českým (a evropským) debatám o islámu

Řešitel aktivity:
PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR)

Globálně i lokálně vymezené konflikty jsou spoluzodpovědné za obrovský příliv migrantů, který aktuálně Evropa zažívá. České diskuse kolem migrantů rozebírají mj. kulturní rozpory a interkulturní uznání, ovšem jejich praktickým důsledkem je především současný až závratný nárůst islamofobie, jejíž intenzita je o to překvapivější v zemi s nepatrnou muslimskou menšinou. České úsilí o postižení fenoménu islamofobie je dosud na samém počátku. Zdejší polemiky se věnují dílčím „muslimským kauzám“, přičemž zcela postrádají snahu o jejich širší pochopení a kontextualizaci. Hlavním cílem výzkumné aktivity je proto rozvinout komparativní a multidisciplinární studium islamofobie a uvést tak toto významné téma do českého akademického prostředí, a to jak v jeho globálních souvislostech, tak zdejších specifikách. Výzkum má ambici přinést konkrétní návrhy a doporučení pro ty státní orgány a instituce, kterých se problematika islamofobie dotýká.