Menšiny v poválečné střední Evropě. Emigrace, reemigrace, repatriace, restituce

Řešitelka aktivity:
Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Výzkumná aktivita bude spojena s organizací workshopu, který se bude věnovat postavení menšin (německé, židovská, romská) ve střední Evropě: problematika migrací, repatriací atd., se zvláštním důrazem na rozvoj bádání o romských komunitách ve střední Evropě, s eventualitou vytvoření stálého komitétu pro bádání o romské historii se sídlem v Praze.

Konference „Nové přístupy k historii židů v komunismu“
Konference „Hledání dědictví romské genocidy“