Transkontinentální souvislosti a srovnání

Řešitel aktivity:
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměří na témata se vztahem k projektu s partnery ve východní Asii: Ústav světových dějin, Chinese Academy of Social Studies, Sogang University, Soul, a Hoover Institution at Stanford University. Aktivita se zaměří na výzkumnou práci v archivech a účast na zahraničních konferencích.