Bezpečnost a její cena

Řešitelka aktivity:
PhDr. Petra Guasti, M.A., PhD. (Sociologický ústav AV ČR)

V současné době se stáváme svědky nejrůznějších hrozeb (ekonomických a environmentálních) a bezpečnostních rizik (domácí a mezinárodní terorismus, vojenské konflikty), jejichž zdroje a důsledky překračují hranice států a jejichž řešení či prevence, pokud je vůbec možná, má za následek opatření omezující soukromí jednotlivce a nárůst nákladů z veřejných rozpočtů. Proto se se stále větší naléhavostí nabízí otázka, kolik bezpečnosti a ochrany potřebují současné společnosti, a za jakou cenu (ekonomickou a společenskou). Od vlád se očekává, že budou schopny ochránit své občany před hrozbami a riziky nejrůznějšího druhu, postarat se o jejich bezpečnost, a udržet velmi křehkou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ke spokojenosti občanů. Tato očekávání také souvisí s percepcí role vlády ze strany jednotlivce, kterou ovlivňuje řada faktorů. Téma výzkumné activity je pojednáno z pohledu teoretických konceptů i empirického výzkumu. Workshop výzkumné aktivity bude spojen s prezentací knihy „Price of Security. Interdisciplinary Approaches to the Interplay between Security, Economy and Society“. Barbara Budrich Publishing 2017.