Globální výzvy a lokální řešení environmentální situace

Řešitelé aktivity:
PhDr. Marta Kolářová, PhD., PhDr. Josef Bernard, PhD., PhDr. Jana Stachová, PhD.
(Sociologický ústav AV ČR)

Jak lidé v České republice reagují na globální environmentální problémy? Jaké vyvíjejí individuální a kolektivní strategie? Jak se odlišuje udržitelný způsob života ve městě a na venkově? V rámci výzkumné aktivity se bude zkoumat, jak se v praxi projevuje motto „mysli globálně, jednej lokálně“ a jak se díky globálním změnám proměňují hodnoty obyvatel a v následnosti toho i jejich životní styl. Zaměříme se na iniciativy, které dávají do souvislosti globální problémy (zejména v oblasti ekologické, ale i ekonomické) a navrhují způsoby, jak je lokálně řešit. Tématem bude zejména lokální samostatnost nebo soběstačnost ve sféře ekonomické, ekologické, potravinové a energetické a způsoby jejího realizování na úrovni individuální i komunitní. Ekologická udržitelnost bude zkoumána v souvislosti s angažovaností v lokální komunitě (např. hnutí Transition, permakultura, LETs systémy, Akademie soběstačnosti, ekovesnice).