Workshop „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“

27. listopadu 2017
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Program

9:00 registrace

9:30–10:45
Zahájení: Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21, Akademie věd ČR
Úvodní přednáška: Oleg Suša (Filosofický ústav AV ČR): Globální souvislosti současných environmentálních a sociálních rizik

11:00–12:30
Mezi městem a přírodou
Slávka Ferenčuhová (Sociologický ústav AV ČR): Co slibují městské strategie adaptace na klimatickou změnu?
Jan Vávra (Jihočeská univerzita, České Budějovice): Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: Jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku?
Lukáš Kala (MU Brno): Dobrovolně skromné životní styly v Česku: kořeny a současnost

12:30–14:00 přestávka na oběd

14:00–15:30
Environmentální hnutí v Česku
Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií UK): Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989
Mikuláš Černík (Masarykova univerzita Brno): Klimakemp – volání po klimatické spravedlnosti v České republice
Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR): Environmentální hnutí a životní styl: udržitelnost a soběstačnost

15:45–17:15
Environmentální hnutí a udržitelný rozvoj v mezinárodní perspektivě
Jiří Krejčík (Sociologický ústav AV ČR): Indická vesnice – vzor pro 21. století, nebo romantický konstrukt?
Jan Svitálek (Člověk v tísni & Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha): Jak na udržitelné projekty pro správu přírodních zdrojů – příklad z Etiopie
Jan Blažek (Masarykova univerzita Brno): Eko-kolektivní ekonomika v Rakousku: Příklady rezidenčních projektů jako výzva pro střední a východní Evropu

Workshop organizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21.

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma na marta.kolarova@soc.cas.cz.

Občerstvení zajištěno.