Vnímání významných globálních konfliktů a jejich důsledků českou veřejností

Řešitelka aktivity:
Mgr. et Mgr. Paulína Tabery
(Sociologický ústav AV ČR)

V rámci výzkumné aktivity budeme sledovat stav a vývoj postojů veřejnosti k problematice migrační krize, globálních konfliktů a problémů a jejich možných důsledků, jakož i navržených a diskutovaných politik a opatření vztahujících se k těmto důsledkům a problémům. Pravidelná šetření budou přinášet základní vhled do problematiky na úrovni celé společnosti i jednotlivých podskupin, a umožní sledování vývoje názorů a postojů v čase. Výstupy budou veřejně dostupné jak v podobě datových matic, tak v podobě tiskových zpráv, které jsou využívány nejen médii, ale také jako podklady veřejných institucí při sestavování důvodových zpráv a formování dílčích politik a agend. Šetření jsou prováděna na kvótně reprezentativním výběru populace ČR ve věku 15 a více let.