Zdroje konfliktů a transnacionální migrace

Řešitelka aktivity:
Mgr. Zuzana Uhde, PhD.
(Sociologický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměří na zkoumání zdrojů konfliktů a transnacionální migrace. Bude zahrnovat organizaci sekce na mezinárodní konferenci v rámci tématu „Global Conflicts and Local Interactions“, konkrétně sekce k tématu příčin konfliktů a žité kritiky aktérů. Na to naváže příprava tematického čísla významného zahraničního recenzovaného vědeckého časopisu (Zuzana Uhde jako koeditorka).