Arabská filosofie a migrace

Řešitel aktivity:
PhDr. Josef Velek, CSc.
(Filosofický ústav AV ČR)

Zaměření na současnou arabskou filosofii společnosti a politiky bude realizováno především prostřednictvím koncentrace na dílo Al-Jabriho, nositele ceny UNESCO. Součástí aktivity bude publikace jeho knihy, jež se zaměřuje na problematiku arabského rozumu v současné době. Aktivita bude zahrnovat také seminář zaměřený na téma migrace spojený s prezentací a rozborem knihy Imigranti a právo na pobyt.