Konflikty v sub-africkém kontextu

Řešitel aktivity:
PhDr. Rudolf Kolářský, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Tato výzkumná aktivita bude zahrnovat seminář na otázky konfliktů s ohledem na dynamiku času v afrických studiích, specificky v oblasti výzkumu afrických studií v oblasti charakteristiky budoucího vývoje. Bude se koncentrovat především na spojitosti subsaharské filosofie a subsaharského umění. Aktivita bude probíhat ve spolupráci s London University (SOAS) a s Albertem Kasandou, PhD.