Mezinárodní konference a výstava „Filosofie a sociální vědy“

Řešitel aktivity:
Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Filosofický ústav AV ČR)

Výzkumná aktivita se zaměřuje na zkoumání a koordinaci koncepcí a aspektů tématu globální konflikty a lokální souvislosti ve vztahu ke spolupráci se zahraničními vědci a institucemi. Bude zahrnovat organizaci 25. ročníku konference „Philosophy and Social Science“ v Praze, na níž každý rok přednáší více než 100 zahraničních účastníků (EU, USA, Brazílie, Čína, Jihoafrická republika atd.), plus čeští přednášející. Letošní ročník bude zaměřen právě na téma globální konflikty a lokální souvislosti, který umožní prezentaci a diskusi této výzkumné oblasti a rovněž provázání mezinárodní kooperace. Součástí aktivity bude výstava pro odbornou i širší veřejnost (kurátoři Milan Kreuzzieger a Milan Mikuláštík).

Program konference (PDF)