Architektura, politika a politická ekonomie veřejného prostoru

Řešitel aktivity:
Marco Goldoni, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR

Série workshopů se zaměří na měnící se krajinu našich měst a jejich dopad na vztah mezi materialitou městského veřejného prostoru a politikou veřejné sféry. Bude uspořádána řada interdisciplinárních workshopů a výstav, které se budou účastnit vědci z různých oborů společenských věd, umění a architektury. Výsledkem bude kolektivní interdisciplinární monografie, kterou vydá české vydavatelství.