Globální konstitucionalismus

Řešitel aktivity:
prof. dr. George Pavlakos, Ph.D.
Ústav státu a práva AV ČR

Série workshopů, které spojí špičkové české i mezinárodní odborníky v diskuzi o aktuálních tématech ústavnosti v podmínkách globalizace. Tato série nejenom obohatí české akademické prostředí, ale vytvoří platformu pro budoucí spolupráci a společné publikace. Tyto akce jsou zaměřeny zejména na mladou generaci českých vědců, kteří budou mít příležitost vyměňovat si nápady a zvyšovat svůj mezinárodní profil. Budou uspořádány 3 tématicky zaměřené workshopy.