Krize, modernita, autorita a stát

Řešitel aktivity:
Axel Gosseries, PhD., LL.M.
Ústav státu a práva AV ČR

Tematická, mezinárodní, interdisciplinární konference, která poskytne fórum pro české vědce setkat se a vyměnit poznatky se špičkovými evropskými vědci a jejím hlavním výstupem bude kolektivní monografie publikovaná jedním z nejvýznamnějších evropských vydavatelství. V Praze bude uspořádána mezinárodní konference, která svede budoucí autory knihy. Kniha obohatí českou a evropskou diskusi o úloze náboženství v politickém a právním diskurzu současné Evropy. Poskytne českým vědcům příležitost vstoupit do aktuální debaty na evropské úrovni a podpoří akademický profil Akademie věd ČR v mezinárodním měřítku.