Globální konflikty a lokální souvislosti 1968–2018

Řešitel aktivity:
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Padesáté výročí pražského jara vybízí k velkorysému pokusu učinit uvažování o významu a dědictví roku 1968 průsečíkem transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím, tj. v kontextu globálních a lokálních souvislostí. Výrazným rysem takto pojaté konference by byl srovnávací aspekt: pražské jaro a jeho násilné ukončení jako jeden z případů krizí v zemích sovětského bloku a jeden z případů sovětské vojenské intervence ve „spojeneckých“ zemích. Zároveň by bylo možné prozkoumat relevanci a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 pro skutečnou transformaci po roce 1989. Takto pojatá akce by učinila z tématu roku 1968 nejen událost s potenciálem přitáhnout zájem široké domácí veřejnosti, ale možná i jednu ze stěžejních událostí evropské či světové historiografie roku 2018, dílčí témata by mohla být prezentována na dalších mezinárodních fórech.