Interpretace a paměť holocaustu během studené války

Řešitel aktivity:
Stephan Stach, PhD.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Účelem workshopu pořádaného na University of Southampton v září 2018 bude analýza nově se formující paměti holocaustu a interpretace historických událostí druhé světové války v kontextu studené války. Workshop se bude snažit překonat doposud často nacionalisticky izolované, nebo na východní a západní Evropu rozdělené výklady této problematiky. Zvláštní pozornost bude věnována aktivitám židovských institucí, organizací, individuálních aktérů a jejich sociálních sítí. Chceme se zaměřit převážně na komparaci a zároveň na propojenost vývoje napříč Evropou rozdělenou “železnou oponou”. Výsledek workshop tak přinese nové interpretace nejen k vývoji vzniku paměti holocaust, ale i kulturní historie během studené války.