Prague Forum for Romani Histories

Řešitelka aktivity:
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

V rámci nově založené akademické platformy Prague Forum for Romani Histories (s přispěním Strategie AV21 pro rok 2016 a 2017) plánujeme i v dalším roce setkání špičkových světových odborníků na romská studia z USA, Německa, Francie a Velké Británie. Workshop se bude věnovat novým přístupům v bádání o dějinách Romů a Sintů v průběhu 20. století s důrazem na střední a východní Evropu. Součástí setkání bude také příprava podání evropského grantu, který by zajistil rozvoj fóra. Dotace bude též použita na editace a překlady studií vzešlých z workshopu, které budou publikovány v zahraničních i českých časopisech.