Přednášková série Středoasijské platformy a profilování ČR jako významné oblasti ve studiu Střední Asie

Řešitelka aktivity:
Dr. Jarmila Ptáčková
Orientální ústav AV ČR

V roce 2016 byla při Orientálním ústavu AVČR založena Středoasijská platforma zaměřená na studium příslušných regionů, jejich historie, kultury, politiky, náboženství, problematiky migrace, atd. Cílem Středoasijské platformy je navíc propojení expertů, zabývajících se tímto regionem na věděckých institucích a univerzitách v ČR a poskytnutí centralizovaného fóra pro prezentaci jejich činnosti a věděckých výsledků. Vedle reprezentace středoasijského výzkumu v samotné ČR chce Středoasijská platforma přispět také ke zviditelňování ČR jako významné oblasti pro výzkum Střední Asie v evropském i světovém kontextu. Součástí aktivit Středoasijské platformy je tedy také napojení českého středoasijského výzkumu na ostatní struktury v rámci střední Evropy, především v Německu a Rakousku, se kterými se do budoucna nabízí i utváření společných vědeckých projektů či výukových programů v podobě letních škol či přednáškových sérií.

V rámci aktivit Středoasijské platformy pro rok 2018 navrhujeme program přednáškové série zahraničních expertů na Střední Asii. Přednášky se uskuteční v Praze a budou určeny nejen expertům a studentům sídlícím v ČR, ale také právě studentům a dalším zájemcům z akademické sféry z Humboldtovy univerzity v Berlíně či Vídeňské univerzity.