Stát, náboženství a společnost v jihovýchodní Asii v interakci a konfliktu

Řešitel aktivity:
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Orientální ústav AV ČR

Smyslem aktivity je posílit postavení studií jihovýchodní Asie v českém prostředí, která jakožto region představuje politicky a ekonomicky velice dynamickou, ovšem v Česku poněkud opomíjenou oblast. Studia jihovýchodní Asie jako vědní obor v Česku nadto trpí nejen roztříštěností, ale i přehlížením některých významných zemí (Thajsko, Myanma, Filipíny, Malajsie, Kambodža, Laos – existuje pouze tradice indonesistiky a vietnamistiky, ovšem pod různými katedrami/ústavy). Naším záměrem je proto představit odborné i širší veřejnosti jihovýchodní Asii z nejrůznějších aspektů a současně propojit české a zahraniční akademiky zaměřené na tento subregion Asie, se střednědobým cílem vytvořit legitimní platformu jihovýchodoasijských studií v rámci českého akademického prostředí, ovšem se silným mezinárodním napojením. Po tematické stránce pak půjde o transdisciplinární projekt na pomezí sociálních a humanitních věd, který bude mapovat dynamiku interakce politických útvarů s náboženským a dalším sociálním vývojem od historie po současnost.