V Praze i mimo Prahu: Židé v českých zemích

Hlavní řešitelka:
Mgr. Kateřina Čapková, PhD.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

Workshop mezinárodního autorského týmu projektu Prague and Beyond: Jews in the Bohemian Lands, který má za cíl první ucelené zpracování dějin Židů v českých zemích v evropském kontextu (účastníci z USA, Německa, Izraele, a MaĎarska). Projekt je z velké části financován nadací Thyssen Foundation, pro úspěch projektu je nutné setkání autorského týmu nad skoro dokončeným manuskriptem knihy.

Termín a místo konání: Vila Lanna, Praha, červenec 2018