Environmentalismus chudých – odpověď lokálních sociálních hnutí na globální ekologické problémy

Řešitel aktivity:
Mgr. Jiří Krejčík
Sociologický ústav AV ČR

Důsledkem globálních klimatických změn jsou v rozvojových zemích na začátku 21. století nejen problémy ekologické, ale také společenské: rostoucí migrace do měst a urbanizace s sebou nesou vylidňování venkova a rostoucí počet příslušníků městské chudiny. Mají v takovém případě stále co nabídnout předmoderní formy „environmentalismu chudých“? Aktivita navazuje na činnost v roce 2017 a nadále se zaměří na výzkum indických sociálních a ekologických hnutí. Zvláštní důraz však tentokrát bude kladen na kastovní otázku a problematiku nízkých a nedotýkatelných kast, jejichž tradice politického myšlení představuje dlouhodobou opozici hinduistickým a gándhistickým ekologickým tradicím a metodám, a to zejména kritikou jejich tendencí k mytologizaci minulosti a romantizaci tradic, a rovněž marginalizaci subalterních společenských skupin. Aktivita se zaměří na kastu coby jedno z ústředních témat indického ekologického myšlení a odcizení mezi protikastovním a ekologickým hnutím. Zvláštní důraz bude kladen na zranitelnost marginalizovaných vrstev globálními klimatickými změnami a jejich inkluzi v rámci řešení související ekologické krize.