Globální výzvy a lokální řešení environmentální situace

Řešitelka aktivity:
PhDr. Marta Kolářová, PhD.
Sociologický ústav AV ČR

Aktivita bude zaměřena na zkoumání lokálních adaptací na globální environmentální problémy (změna klimatu, degradace půdy, kvalita potravin apod.) z hlediska teorií sociálních hnutí, komunit a životního stylu. Projekt bude analyzovat environmentální „hnutí životního stylu“ (lifestyle movements), komunity a aktivity, které tematizují a realizují v praxi ekologickou šetrnost, udržitelnost a soběstačnost: hnutí návratu na venkov, permakulturní hnutí, hnutí za potravinovou suverenitu a ekokomunity. Tato sociální hnutí budou zkoumána jako síť aktérů, organizací a jedinců. Projekt se zaměří především na (1) ideologické rámce těchto hnutí, (2) způsoby, jak aktéři transformují diskurzy do praxe a konkrétních životních stylů, a (3) sociální kapitál v rámci sítě a vztahy s aktéry v lokalitě (sousedé, občanská sdružení, místní samospráva atd.).