Transnacionální migrace: hranice a globální spravedlnost

Řešitelka aktivity:
Mgr. Zuzana Uhde, PhD.
Sociologický ústav AV ČR

Výzkumný tým:
Petra Ezzeddine, PhD. (Fakulta humanitních studií UK)
Mgr. Yana Leontiyeva, PhD. (Sociologický ústav AV ČR)
PhDr. Josef Velek, CSc. (Filosofický ústav AV ČR)

Migrační procesy jsou paradigmatickým příkladem vzájemného vztahu globálních konfliktů a lokálních souvislostí, jejichž zkoumání současně vyžaduje transdisciplinární přístup. V rámci výzkumného programu rozvíjíme výzkum v návaznosti na dlouhodobý výzkum migrace zapojených vědců a vědkyň s cílem překonat rozpojení výzkumů příčin migrace a samotných migračních procesů, které převládá v současných migračních studiích. Kritická migrační studia před sociální vědy kladou zásadní výzvy spojené s překonáním disciplinární fragmentace a metodologického nacionalismu jako dominantního rámce sociálněvědních zkoumání, v němž není možné zachytit komplexní sociální procesy současné éry globalizace.

V rámci aktivity organizujeme v roce 2018 mezinárodní konferenci, která si klade za cíl otevřít prostor pro transdisciplinární diskuse migrace, zvláště napříč antropologií, sociologií, politickou a právní teorií či filosofií, jako teoretického problému i jako žité zkušenosti.