Varianty demokracie, nedemokratické alternativy a demokratické inovace

Řešitelka aktivity:
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

V současné době jsme svědky nespokojenosti s fungováním demokracie, klesající důvěry v demokratické instituce a podpory demokracie nejen v nových, ale i etablovaných demokraciích. To je zarážející zejména u mladé generace, která nežila v autoritativním režimu. Tradiční politické strany ztrácejí svou voličskou základnu a nejsou schopny adekvátně reflektovat narůstající rozpory a nerovnosti ve společnosti. Polarizace společnosti a marginalizace některých skupin vede k podpoře nových populisticky orientovaných politických subjektů. Současná diskuse o de-konsolidaci demokracie, kterou nacházíme v odborné literatuře, ukazuje obtížnost stanovení standardů. Snaha stanovit, co je a co už není demokracie, vede k diskusi o formách demokracie v současném světě. Možnou odpovědí na řadu těchto problémů jsou demokratické inovace, které posilují participativní a deliberativní  demokratické elementy. Cílem této aktivity bude identifikovat existující demokratické inovace a jejich kompatibilitu s existujícími demokratickými procesy v České republice a v postkomunistických společnostech.